Reklamní bannery

Budeme rádi, když program CwdStudio podpoříte umístěním některého z následujících bannerů na Vaše webové stránky.

Flash banner 468×60 px

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0"
width="468" height="60" id="cwd8d" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="http://www.cwdstudio.com/ads/cwdstudio.swf?clickthru=http://www.cwdstudio.com" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="http://www.cwdstudio.com/ads/cwdstudio.swf?clickthru=http://www.cwdstudio.com" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="468"
height="60" name="mymovie" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain"
type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" />
</object>

Statický banner 468×60 px

CwdStudio - program na automatickou tvorbu křížovek a osmisměrek <a href="http://www.cwdstudio.com" title="CwdStudio - program na automatickou tvorbu křížovek a osmisměrek"><img src="http://www.cwdstudio.com/ads/cwdstudio.jpg" alt="CwdStudio - program na automatickou tvorbu křížovek a osmisměrek" /></a>

Ikona 88×31 px - bez pozadí

CwdStudio - program na automatickou tvorbu křížovek a osmisměrek <a href="http://www.cwdstudio.com" title="CwdStudio - program na automatickou tvorbu křížovek a osmisměrek"><img src="http://www.cwdstudio.com/ads/cwdstudio.gif" alt="CwdStudio - program na automatickou tvorbu křížovek a osmisměrek" /></a>

Ikona 88×31 px - s pozadím

CwdStudio - program na automatickou tvorbu křížovek a osmisměrek <a href="http://www.cwdstudio.com" title="CwdStudio - program na automatickou tvorbu křížovek a osmisměrek"><img src="http://www.cwdstudio.com/ads/cwdstudio-bg.gif" alt="CwdStudio - program na automatickou tvorbu křížovek a osmisměrek" /></a>

Current version

1.2.11 (revision: 397)
Release date: 26.4.2023

Download
Size: 9.81 MB
Windows XP, Vista, 7, 8, 10

other OS version...