Nápověda: Parametry generování křížovek

Parametry generování křížovek

Dialog zobrazující parametry generování křížovek

Před spuštěním automatického generování křížovek lze nastavit následující parametry:

 • Kontrola kvality a obtížnosti - pokud je vypnuta, nebude při generování omezen výskyt limitovaných a cizích výrazů a výsledná obtížnost křížovky bude zcela náhodná
 • Max. počet limitovaných výrazů - určuje kolik procent ze všech výrazů uvedených v křížovce může spadat pod kategorii limitované výrazy (viz Kritéria kvality křížovek dle ČSHaK), doporučená hodnota je 20%
 • Požadovaná obtížnost - každé slovo ve slovníku je označeno celočíselným obtížnostním koeficientem 1 - 5, kde
  1 = velmi snadné - doplní i dítě 1. stupně ZŠ, obvykle dětem známá synonyma
  2 = snadné - jasné výrazy odpovídající znalostem absolventa ZŠ
  3 = mírně obtížné - výrazy odpovídající znalostem absolventa SŠ, často používané křížovkářské výrazy
  4 = obtížné - křížovkářské záludnosti, obvykle známá notorickým luštitelům
  5 = velmi obtížné - odpovídá znalostem odborníka v daném oboru
  (Upozornění: Toto hodnocení je pouze orientační. Obtížnostní ohodnocení záleží na nastavení obtížnosti ve slovníku, které bylo provedenou na základě úvahy osoby provádějící korekce a doplňování slovníku.)
  Zadaná požadovaná obtížnost je pak interval, do kterého se musí vejít průměr spočítaný z obtížností všech výrazů doplněných do křížovky.
 • Povolený výskyt obtížnosti - určuje, které obtížnostní kategorie výrazů (dle definice výše) mohou být pro generování použity, tzn. při zadaném intervalu 1-4 zakazujete použít všechny velmi obtížné výrazy.
 • Vylepšená náhodnost - je funkce zvyšující rozmanitost vygenerované křížovky za cenu, že generování nemusí být deterministické, to může vyvolat například, že při jednom spuštění generování program napíše, že křížovku nelze dogenerovat a však při opakovaném generování již uspěje, tuto funkci používejte především pokud vytváříte větší množství křížovek a nechcete, aby se v křížovkách opakovali často stejné výrazy
 • Prioritní výběr kandidátů> - aktivuje funkci, která umožňuje v průběhu generování upřednostňovat některé obtížnostní kategorii výrazů před jinými
 • Interval prioritního výběru - je celočíselný interval určující, která kategorie obtížnosti výrazů má být upřednostňována. Pokud je zadaný interval 1 - 2, znamená to, že generátor nejprve vyzkouší všechny velmi jednoduché a jednoduché výrazy než přistoupí k použití obtížnějšího výrazu.

Zpět na témata nápovědy

Current version

1.2.11 (revision: 397)
Release date: 26.4.2023

Download
Size: 9.81 MB
Windows XP, Vista, 7, 8, 10

other OS version...