O programu

Przepraszamy, ale strona ta nie jest dostępna w wybranym języku.
Następuje wersja w języku czeskim.

Chcete-li se s programem rychle seznámit, prohlédněte si prosím video návody.

Video návody

Pro koho je program určen?

Program CwdStudio velmi dobře využijí grafická studia či vydavatelé, kteří vydávají reklamní nebo zábavné noviny či časopis. Uplatnění nalezne program i pro firmy či obce, které vydávají firemní nebo obecní zpravodaj. Křížovka je příjemný zpestřením Vaší tiskoviny. Vzhledem k cenám křížovek a osmisměrek se Vám náklady investované do pořízení programu velmi rychle vrátí zpět!

Program však mohou využít i běžní uživatelé. Luští Vaše babička ráda křížovky nebo osmisměrky? Není originálnějšího dárku než křížovka s Vaší vlastní tajenkou! Díky programu CwdStudio tak můžete vytvářet křížovky pro své rodinné příslušníky či známé, kdykoli se Vám zamane. Z tohoto důvodu existuje i osobní verze programu za výhodnou cenu.

Historie programu

V létě roku 2003 byl započat vývoj programu Crosswords - ITPro CZ, původně jen jako nástroj pro jednoho pardubického vydavatele reklamních novin. Z počátku toho program neuměl mnoho, jenže po zveřejnění nabídky na program se ukázalo, že zájem o program je takový, že stojí za to, se jeho vývojem zabývat. Program se postupem času na základě přání a zkušeností uživatelů vyvíjel a zdokonaloval, v polovině roku 2008 jsem však jakožto autor programu usoudil, že je čas pro něco nového. Tehdy tedy jsem tedy začal plánovat vývoj zcela nového programu. Mým cílem bylo odstranit nedostatky, kterými program Crosswords trpěl a nabídnout uživatelům i zcela nové funkce a možnosti, avšak tím nejdůležitějším cílem bylo zvýšit kvalitu křížovek a osmisměrek, které program umožňuje vytvářet. S využitím všech předchozích zkušeností jsem se tak pustil do důsledného návrhu a poté i implementace programu CwdStudio. Vývoji jsem se mohl věnovat naplno, protože tento program byl zároveň mojí diplomovou prací na Fakultě informačních technologií na VUT v Brně. Zde jsem také program obhájil za A, však ani to mi nestačilo. Po dokončení studií jsem se vývoji intenzivně věnoval dalšího půl roku. Až počátkem prosince 2009 byla vydána první oficiální verze programu. Program je nyní implementován v programovacím jazyce Java, což umožňuje jeho bezproblémové spuštění i na jiných operačních systémech než Microsoft Windows. Ke generování se využívá také vývoje moderních počítačů a to především vícejádrových procesorů, které umožňují markantní zrychlení generování ve svém důsledku i zvýšení kvality vytvářených křížovek.

Švédské křížovky

Švédská křížovka

Švédská křížovka je zřejmě nejpopulárnějším typem křížovky ve střední Evropě. Pro její vytvoření v programu CwdStudio je třeba zadat rozměr křížovky v políčkách a ručně označit políčka, ve který se bude nacházet tajenka. Tajenka může být buď souvislá (celá pozice v křížovce tvoří tajenku a čte se zleva doprava nebo odshora dolů) nebo rozptýlená (označíme políčka, která spolu přímo nesousedí). Dalším krokem je navržení rozmístění políček pro legendové výrazy. Toto rozmístění hraje velmi důležitou roli z hlediska kvality vytvořené křížovky i rychlosti generování. Legendovými políčky je třeba plochu rozdělit tak, aby působila esteticky pěkně a aby vznikly pozice pro slova průměrné délky okolo 4,5 písmena na slovo. V průběhu návrhu je Vám k dispozici Asistent návrhu, který Vás pomocí různých vizuálních zvýraznění upozorňuje na chyby v návrhu křížovky a pomáhá Vám tvar křížovky navrhnout rychleji.

Jakmile je návrh tvaru křížovky dokončen, můžeme spustit generování. Lze nastavit několik parametrů, které ovlivňují obtížnost křížovky. Vytvářet tak lze křížovky velmi lehké, ale i křížovky pro pokročilé luštitele. Omezení se aplikuje také na výrazy ze skupiny limitované výrazy, který by v křížovce nemělo být mnoho. Po vygenerování křížovky program nabídne možnost doplnit legendy k výrazům. Pro každé slovo ze slovníku dostáváte na výběr z legend, které jsou uloženy ve slovníku. Legendy můžete interaktivně upravovat a změny promítat zpět do slovníku. Tím můžete svůj křížovkářský slovník přivést k dokonalosti.

Jakmile je křížovka dokončena můžete ještě měnit nastavení jejího zobrazení. Lze měnit veškeré barvy a to v barevném modelu RGB nebo CMYK dle Vaší volby. Pro barvy je podporovaná i průhlednost. Do symbolových políček lze vložit logo, symbol nebo vlastní text. Měnit lze i tvary buněk a řadu dalších grafických nastavení. Pro text lze aktivovat dělení slov či provést úpravy v toku textu (např. aktivace vyrovnávání párů - kerningu). Všechna grafická nastavení lze uložit jako šablonu a vytvořený styl pak snadno opakovaně používat.

Jak v programu CwdStudio vytvořit švédskou křížovku nejlépe ilustruje video.

Vyzkoušejte si vyluštit švédskou křížovku vytvořenou v programu online.

Klasické křížovky

Klasická křížovka

Klasická křížovka se od švédské liší především tím, že legendové výrazy nemá uvedené přímo v obrazci křížovky, ale jsou vypsány mimo něj. Pro sazbu je pak taková křížovka jednodušší, avšak princip luštění je zcela stejný. Ani postup tvorby klasických křížovek se od postupu tvorby švédských křížovek v programu CwdStudio příliš neliší. Jediným rozdílem je, že v tomto případě nerozmísťujeme políčka pro legendové výrazy a nastavujeme oddělovače (silnější čáry v síti křížovky), které plochu rozdělují na jednotlivé pozice pro slova. Aby bylo ovládání programu co nejjednodušší, jsou téměř všechny úkony týkající se klasických křížovek shodné s úkony týkajících se švédských křížovek. I v tomto případě je Vám k ruce Asistent návrhu, který pomocí grafického zvýraznění políček pomáhá návrh vytvořit.

Legendové výrazy je možné jednoduše vyexportovat do textového souboru či do systémové schránky a ve Vašem publikačním grafickém programu pak již libovolně umístit či zformátovat.

Vyzkoušejte si vyluštit klasickou křížovku vytvořenou v programu online.

Osmisměrky

Osmisměrka

Osmisměrky umožňuje program generovat zcela automaticky. Stačí zadat požadovaný rozměr, tvar a tajenku. Tvar lze vybrat z nabízených 24 přednastavených tvarů a nebo je možné před generováním navhrnout tvar zcela vlastní. Máte také možnost do osmisměrky vložit zvýrazněné slovo, které určuje téma osmisměrky. Automatický generátor postará o dodržení pravidel pro správné osmisměrky. Každé doplněné slovo musí mít křížení s jiným, žádné dvě písmena tajenky se nesmí dotýkat, ani rohem v osmisměrce nesmí být zároveň jednotné a zároveň množné číslo stejného výrazu. Osmisměrky lze v komerční verzi vytvářet až do rozměru 100×100 políček. Vytvořit osmisměrku o rozměru 50×50 políček bez zvýrazněného slova trvá programu necelé 2 minuty.

Jak snadné je v programu CwdStudio osmisměrku vytvořit nejlépe ilustruje video.

Vyzkoušejte si vyluštit osmisměrku vytvořenou v programu online.

Křížovkářský slovník

Dodaný český křížovkářský slovník obsahuje přibližně 41 000 výrazů z nichž ke každému obsahuje jednu nebo více legendových výrazů. Ve slovníku jsou slova zařazena do skupin: vhodné pro osmisměrky a limitovaný výraz. Tyto dva příznaky jsou velmi důležitým prvkem pro zvýšení kvality vytvářených křížovek a osmisměrek.

Následující obrázek znázorňuje počty slov jednotlivých délek v dodaném slovníku cs_default.dict.

Histogram délky slov ve slovníku

Součástí programu CwdStudio je také nástroj editor slovníku, který umožňuje slovník libovolně upravovat přídáváním, mazáním nebo modifikací jednotlivých výrazů. Tento nástroj umožňuje i naimportovat vlastní slovník z textového souboru (při importu lze nastavit různé volby formátu). Slovník si tak můžete naimportovat přes formát CSV např. z MS Excelu.

Pro technicky pokročilé uživatele je zde i volba přímého použití vlastního slovníku ve formátu XML. Popis formátu naleznete na diskuzním fóru.

Možnosti sazby

Abyste po vytvoření křížovky či osmisměrky neměli téměř žádnou práci s publikováním hotového výtvoru, nabízí program CwdStudio řadu možností pro sazbu.

Substraktivní míchání barev

Vytvořenou úlohu lze exportovat do několika typů rastrových i vektorových formátu. Z rastrových formátů jsou podporovány BMP, JPG, PNG a GIF. Pro export do vektorových formátů si lze vybrat z PDF, SVG, EPS, PS, EMF a WMF. Pro formáty PDF, EPS a PS je podporován export v barevném modelu CMYK nebo RGB. Pro formáty SVG, EMF a WMF lze volitelně exportovat text jako křivky.

Pro uživatele kteří si chtějí výstup realizovat zcela samostatně je pro usnadnění k dispozici export do textového formátu CSV, který lze otevřít např. v MS Excelu či OpenOffice.

Křížovky a osmisměrky, je také možno publikovat na webových stránkách a luštit je online. K tomu slouží export do HTML. Online luštění je realizováno pomocí XHTML a Javascriptu. Pro luštění tedy není třeba instalace žádného dodatečného softwaru.

Prohlédnout si můžete Ukázky vyexportovaných křížovek a osmisměrek.

Přetečení textu v políčku

Co se týče sazby, tak největší pozornost je vždy třeba věnovat legendovým výrazům tak, aby byly dobře čitelné a neobsahovaly typografické chyby. Program CwdStudio umí například sám doplnit tvrdé mezery za jednopísmenné předložky, tak aby nedošlo k chybnému zalomení textu nebo umožňuje automaticky doplnit mezery za interpunkční znaménka. Nastavit lze i pokročilé vlastnosti textu jako sjednocení párů (kerning) či změnu postrkávání (tracking - mezery mezi písmeny).

V případě, že je text legendového výrazu příliš dlouhý a do políčka se nevejde, umožňuje program zmenšit písmo nebo použít automatického dělení slov. Pokud ani jedna z automatických úprav nezabere, upozorní Vás asistent návrhu na přetečení textu ikonou ve tvaru písmene T.

Kvalita křížovek a osmisměrek

Programy Crosswords a Osmisměrky - ITPro CZ, ze kterých CwdStudio vzešlo si s kvalitou vytvořených křížovek či osmisměrek příliš těžkou hlavu nedělaly. Právě zvýšení kvality vytvářených křížovek a osmisměrek bylo jedním z hlavních důvodů vývoje programu CwdStudio. Metriky pro určení kvality těchto hádanek definuje Český svaz hádankářů a křížovkářů (ČSHAK). Tato organizace sepsala řadu dokumentů, které se problematice kvality křížovek a osmisměrek věnují.

Za pozornost určitě stojí Směrnice pro tvorbu křížovek, Kritéria kvality křížovek a Směrnice pro tvorbu vícesměrek.

Upozornění asistenta návrhu

Při tvorbě programu bylo na tyto dokumenty přihlíženo. Na základě nich tak například CwdStudio definuje skupinu limitovaných výrazů, do které spadají např. zkratky, cizí a překladové výrazy a výrazy geograficky odlehlé. Výskyt slov z této skupiny lze omezit na maximální procentuální výskyt (směrnice pro tvorbu křížovek definují maximálně 20% obsahu). Asistent návrhu Vás pak automaticky upozorňuje na osamocená políčka legendových výrazů, která jsou též směrnicemi pro tvorbu křížovek hodnocena negativně. Více informací o asistentovi návrhu a jeho upozornění naleznete v nápovědě. I přesto, že program bere pravidla v potaz, neznamená to, že vytvořené křížovky budou vždy validní. Velkou pozornost je tedy třeba věnovat samotnému návrhu křížovky, pokud však správně navrhnete tvar křížovky, můžete očekávat vytvoření kvalitní křížovky.

Generování osmisměrek je však automatizováno ještě více než generování křížovek. V tomto ohledu program dbá na to, aby se žádná dvě písmena tajenky nedotýkala, byť jen rohem v jednom bodě. Zároveň je kontrolován výskyt všech 8 směrů pro vyškrtávání. Každý výraz doplněný v osmisměrce se také musí křížit minimálně s jedním (optimálně se dvěmi) dalšími výrazy. V osmisměrce se také nesmí objevit zároveň jednotné a množné číslo či jiný tvar stejného slova, i na toto kritérium dává program pozor. Směrnice pro tvorbu vícesměrek uvádějí, že kladně je hodnoceno vytváření tématických osmisměrek, proto program CwdStudio umožňuje před generováním zadat seznam prioritních slov. Tato slova jsou pak do osmisměrky doplňována přednostně. Není tak žádný problém před generováním zadat několik slov například z oblasti sportů a pak nechat vytvořit osmisměrku, která bude sportovně tématicky laděná.

Chcete-li využít tyto možnosti kontroly kvality při použití vlastního slovníku, je třeba ve slovníku nastavit příznaky pro obtížnost a limitované výrazy. Dodaný slovník má požadované příznaky nastaveny. Informace o struktuře slovníku můžete nalézt v diskuzním fóru - Tipy, triky a návody.

Ukázky z programu (screenshoty)

Wersja aktualna

1.2.11 (revision: 397)
Data wydania: 26.4.2023

Pobierz
Wielkość: 9.81 MB
Windows XP, Vista, 7, 8, 10

wersja dla innego OS...