Nápověda: Číselné křížovky

Vytvoření číselné křížovky probíhá podobně jako vytvoření běžné křížovky. Tento návod ukazuje jak vytvořit číselnou křížovku ve variantě švédské křížovky. Postup pro vytvoření číslené křížovky ve variantě klasické křížovky je stejný. Nejprve vytvoříme návrh rozměru a tvaru křížovky (viz instruktážní video). Při návrhu tvaru je vhodné vyvarovat se velmi krátkým slovům (počet dvojpísmenných slov redukova na minimum).

Vytvoření návrhu rozměru a tvaru křížovky

Vytvoření návrhu rozměru a tvaru křížovky

Před samotným generování můžeme dát zablokovat všechna slova s diakritikou. Tento krok je možno přeskočit, pokud chceme, aby křížovka písmena s diakritikou obsahovala. Křížovka pak může být vytvořena s tím, že písmena lišící se pouze diakritikou mohou mít zástupné číslo v křížovce stejné a nebo rozdílné (viz níže).

Zablokování slov s diakritikou

Zablokování slov s diakritikou

Informace o zablokování slov s diakritikou

Informace o zablokování slov s diakritikou

Poté můžeme spustit generování křížovky. Pro číselné křížovky je vhodné, aby neobsahovala pokud možno žádná cizí slova a obsah byl, co nejsnadnější. Je tedy vhodné ručně upravit parametry generátoru a předvolbu si případně uložit pro další použití. Limitované výrazy je třeba omezit na 0%. Generátor také umí zajistit, aby každé písmeno v křížovce bylo použito alespoň ve dvou políčkách. To však prodlužuje dobu generování. Vhodné je vyzkoušet vygenerovat křížovku bez tohoto omezení a až když víme, že křížovku je možné vygenerovat v krátké době, povolit toto omezení.

Nastavení parametrů generátoru

Nastavení parametrů generátoru

Po vygenerování obsahu křížovky můžeme přistoupit k samotnému nahrazení písmen čísly.

Ukázka předpřipravené křížovky

Ukázka předpřipravené křížovky

V menu Křížovka klikneme na položku Vytvořit číselnou křížovku.

Příkaz pro vytvoření číslené křížovky

Příkaz pro vytvoření číslené křížovky

V zobrazeném dialogu vidíme histogram použití jednotlivých písmen. Při psaní do políčka Pomocné slovo je rovnou přepočítáno procentuální vyplnění křížovky známými písmeny. Čím větší je procentuální zastoupení, tím je luštění křížovky snadnější. Přepínač ignorovat diakritiku určuje zda pro písmena lišící se pouze diakritikou (např. E, É a Ě) má být vygenerováno číslo stejné nebo rozdílné.

Nastavení přiřazení čísel k písmenům

Nastavení přiřazení čísel k písmenům

Potvrzením dialogu je číselná křížovka vytvořena.

Řešení číslené křížovky

Řešení číslené křížovky

Kliknutím na tlačítko Skrýt řešení je křížovka připravená k exportu a sazbě.

Zadání číselné křížovky

Zadání číselné křížovky

Jednotlivé parametry vzhledu, barvy, písma, pozice a další možnosti týkající se mřížky s písmeny lze nastavit v menu pod položkou Menu | Nastavení vzhledu.

Zpět na témata nápovědy

Aktualná verzia

1.2.11 (revision: 397)
Datum vydánia: 26.4.2023

Stiahnuť
Veľkosť: 9.81 MB
Windows XP, Vista, 7, 8, 10

verzia pro iný OS...

Nakúpiť

Komerční verze od 85 €

Osobní verze od 14 €

Podrobný ceník...

Kúpiť CwdStudio

Aktuality

  • 31.3.2023

    Vydána verze 1.2.10 řešící nefunkční řešení online klasických křížovek na dotekových zařízeních a opravující chybu při importu uživatelského slovníku.

  • 8.11.2022

    Vydána verze opravující možnost rozlišení použití CH, DZ, DŽ v tajence osmisměrky

  • 11.11.2019

    Originální dárek k Vánocům? Křížovka s vlastní tajenkou! Udělejte radost Vašim blízkým zakupte si licenci programu na Generování křížovek či osmisměrek CwdStudio nebo si objednejte hotovou křížovku např. z Křížovky na přání