Často kladené otázky (FAQ)

Na této stránce, naleznete odpovědi na často kladené otázky. Zvolte si prosím z menu nad tímto textem téma, kterého se Váš dotaz týká. Nenaleznete-li odpověď na svou otázku zde, vyzkoušejte stránku Podpora.

Požadavky na počítač

Funguje program na Windows 11?

Ano, program je plně kompatibilní s Windows 11.

Lze program používat na počítačích s operačním systémem Mac OS X nebo Linux?

Ano, program je napsaný v Javě a je tudíž přenositelný.

Jsou nějaké speciální požadavky na hardware počítače?

V podstatě je vyžadováno pouze dostatečně množství operační paměti (min. 256 MB volné pro program). Požadavky na počítač jsou rozepsány na stránce Stáhnout.

Program mi nelze na Mac OS X spustit. Co s tím?

V prvním kroku zkontrolujte, zda máte nainstalovanou Javu. Balíček aplikace CwdStudio bohužel není podepsán vývojářským klíčem vydaným Applem, pokud tedy program chcete používat máte 2 možnosti:

 • V nastavení systému | Zabezpečení povolte instalaci aplikací z nedůvěryhodných zdrojů.
 • Program spusťte ručně poklikáním na CwdStudio.jar nebo z terminálu v adresáři, kam aplikaci rozbalíte příkazem: java -jar CwdStudio.jar

Zakoupení programu

Jak program zakoupit?

Klikněte na položku Zakoupit a řiďte se pokyny, které Vám objednávkový systému bude dávat.

Jaké jsou možnosti úhrady programu?

Program můžete objednat a uhradit bankovním převodem na základě výzvy k úhradě, kterou Vám vystaví objednávkový systém nebo si nechat zaslat program na dobírku na CD.

V případě úhrady bankovním převodem si můžete vybrat mezi elektronickou distribucí, kdy si program stáhnete z internetu a emailem Vám bude zaslán Váš osobní registrační soubor nebo zasláním programu na CD poštou.

Jak nejrychleji můžu program získat?

Nejrychlejším způsobem dodání je elektronická distribuce. Pokud tedy program objednáte a uhradíte bankovním převodem, registrační údaje Vám zašleme obvykle týž den, co je částka připsána na náš účet. To bývá obvykle do 1 - 2 dní od chvíle, kdy zadáte příkaz k úhradě. V případě, že disponujete účtem ve stejné bance jako prodejce, můžete získat licenci ještě v den objednání.

Pokud objednáte program na dobírku dostanete ho obvykle do 5 pracovních dnů od objednání.

Licence

Jaký je rozdíl mezi osobní a komerční verzí?

Komerční licence je určena pro vydavatele novin, časopisů či pro autory křížovek. S křížovkami vytvořenými v komerční verzi můžete nakládat zcela libovolně. Za to křížovky vytvořené v osobní verzi nesmějí být publikovány na webu ani v žádné tiskovině, která vyjde nákladem vyšším než 10 výtisků. V osobní verzi je navíc omezen maximální rozměr švédských křížovek na 25×25 políček, klasických křížovek na 20×20 políček a osmisměrek na 30×30 políček.

Musím někde uvádět, že křížovky jsou vytvořeny v programu CwdStudio?

Pokud vlastníte komerční verzi, nemusíte uvádět nikde nic.

Jak je to s aktualizacemi? Platí se nebo jsou zdarma?

Aktualizace programu CwdStudio jsou zdarma. Zkontolovat zda používáte nejaktuálnější verzi, můžete kliknutím v menu programu na Nápověda | Zkontrolovat aktualizace.

Mohu z křížovek a osmisměrek exportovaných na web odstranit poznámku Křížovka byla vytvořena v programu CwdStudio?

Ano, v případě, že vlastníte komerční verzi programu, můžete s vytvořenými křížovkami nakládat libovolně. Javascript umožňující online luštění však nesmíte použít pro jiné křížovky či osmisměrky, než ty, které byly vytvořeny v programu CwdStudio.

Ztratil jsem licenční soubor (např. z důvodu přeinstalace operačního systému, či z důvodu selhání pevného disku). Lze to nějako řešit?

Stačí když nám napíšete na email z adresy, ze které jste prováděli registraci. Pokud je to možné, uveďte prosím i číslo své licence (usnadníte nám tím dohledání a ověření).

Slovník

Kolik obsahuje český slovník výrazů?

Slovník obsahuje něco přes 41 000 výrazů a ke každému výrazu je přiřazena alespoň jeden legendový výraz (průměrně 1,7 legendového výrazu na slovo).

Je k dispozici i slovník v jiném jazyce?

Součástí programu je slovník v českém jazyce, jehož součástí je i ohodnocení obtížnosti výrazů, nastavení skupiny limitovaných výrazů a skupiny slov vhodných do osmisměrek.

Slovník ve slovenském jazyce nabízí distributor programu CwdStudio na Slovensku. Informace získáte na stránce Zakúpiť.

Oficiálně pro jiný jazyk než češtinu a slovenštinu slovník dostupný není. V případě, že však disponujete vhodnou databází slov, můžete si vlastní slovník do programu naimportovat.

Lze v programu slovník upravovat?

Ano. Můžete ho upravovat, rozšiřovat ale i výrazy z něj mazat. K úpravám slovníku slouží nástroj Editor slovníku, který spustíte v menu programu Zobrazit | Editor slovníku (klávesová zkratka: Ctrl+Shift+D).

Mám vlastní seznam slov (a legend). Mohu ho použít v programu CwdStudio?

V programu CwdStudio můžete zkonvertovat libovolný slovník v prostém textu, do formátu, který je programem používán. Konverzi můžete provést v nástroji Editor slovníku pomocí příkazu v menu Slovník | Importovat.

Pokud jste technicky zdatní, lze použít i slovník v otevřeném formátu XML. Podrobnosti o slovníku ve formátu XML naleznete ve fóru Tipy, triky, návody.

Lze použít databázi slov, kterou mám v MS Excelu?

Ano. V Excelu uložte sešit do formátu CSV a ten poté můžete v Editoru slovníku v programu CwdStudio naimportovat.

Lze dodaný slovník vyexportovat do nějakého otevřeného formátu?

Vyexportovat slovník není z důvodu ochrany dat ve slovníku možné.

Vytvořil jsem si slovník v programu Crosswords nebo Osmisměrky - ITPro CZ. Můžu ho převést?

Ano. Nástoj Editor slovníku podporuje import slovníků z těchto aplikací.

Exporty

Do jakých formátu lze vytvořené křížovky a osmisměrky exportovat?

Export je možný do:

 • rastrových formátů:
  • GIF
  • PNG
  • BMP
  • JPG
 • vektorových formátů:
  • PDF - barvy: CMYK / RGB; text: křivky
  • SVG - barvy: RGB; text: text / křivky
  • EMF - barvy: RGB; text: text / křivky
  • WMF - barvy: RGB; text: text / křivky (pouze na MS Windows)
  • PS - barvy: CMYK / RGB; text: křivky
  • EPS - barvy: CMYK / RGB; text: křivky
 • interaktivních formátů:
  • XHTML - online luštění prostřednictvím Javascriptu

Ukázky vyexportovaných křížovek a osmisměrek si můžete prohlédnout na této stránce.

Jak vypadá export křížovky / osmisměrky do webové stránky?

Ukázky vyexportovaných křížovek a osmisměrek si můžete prohlédnout na stránce Ukázky vyexportovaných křížovek a osmisměrek.

Vyexportovaná křížovka / osmisměrky do webové stránky mi nefunguje. Co s tím?

Zkontrolujte, zda máte ve svém webovém prohlížeci povolenou podporu Javascriptu. Online luštění je pak funkční v prohlížečích Internet Explorer 6,7,8, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari.

Švédské a klasické křížovky

Jaká jsou doporučení pro tvorbu validní a kvalitní křížovky?

 1. Křížovka nesmí obsahovat jednopísmenné výrazy. Program a jeho datové struktury zpracovávající slovník ani jednopísmenné výrazy nepodporují - pokud ale na jednopísmenném výrazu trváte, můžete si ho do křížovky doplnit ručně ještě před spuštěním generátoru.
 2. Křížovka by neměla mít tzv. uzavřené rohy. Uzavřené rohy jsou takové rohové oblasti křížovky, do kterých lze vstoupit pouze přes jeden výraz.
 3. Křížovka by neměla obsahovat osamocené políčka pro legendu. Osamocené políčka pro legendu jsou taková políčka určená pro legendu, u kterých ani jedno z 8 políček, se kterými sousedí, není označeno jako políčko pro legendu.
 4. Diagonálně jdoucí políčka s legendou by neměla na konci být "ošklivě" zalomena.Pokud máte diagonálně jdoucí řadu políček s legendou, měla by tato linie být rovná až do konce. Koncové zalomení vypadá velmi nevzhledně.
 5. Tajenka by měla tvořit 10 - 14% volných políček. Ideálně 12%.
 6. Průměrná délka slova by měla být větší než 4.0. Pamatujte ale, že čím větší průměrná délka slova tím náročnější generování.

Počítač s vysokým výkonem generuje bez úspěchu křížovku příliš dlouho. Kde je chyba?

Chyba bude pravděpodobně v navržení tvaru Vámi požadované křížovky. Snažte se, aby průměrná delka slova v křížovce (uvedena ve stavové liště křížovky) byla v okolí intervalu 4,0 - 4,8. Chyba může být také v tom, že Váš návrh obsahuje plochu, kde se kříží větší množství delších slov, kterou je velmi obtížné vygenerovat. Na takovou plochu jste upozornění zeleným podbarvením v případě, že je aktivní funkce asisitent návrhu.

Generování selže krátce po jeho spuštění. Co je špatně?

V tomto případě je velmi pravděpodobné, že po programu vyžadujete vygenerování křížovky, kterou s daným slovníkem není možné vygenerovat. Vyvarujte se především dlouhých výrazů, které se kříží s více než jednou pozicí pro tajenku.

Písmo v legendách je moc malé / špatně čitelné. Co s tím?

V nastavení vzhledu křížovky máte několik možností, jak se chovat k textu legendových výrazů. Můžete nastavit zda se písmo má zmenšovat nebo zda se má použít funkce dělení slov. Typograficky zajímavou možností je také možnost aktivovat kerning či upravit hodnotu postrkávání. Tyto možnosti nastavení naleznete v nastavení vzhledu křížovky, větev: Parametry textu.

Osmisměrky

Generování selže krátce po jeho spuštění. Co je špatně?

Zkontrolujte zda Vámi zadaná tajenka není příliš dlouhá v porovnání s velikostí osmisměrky. Podmínkou je, že písmena tajenky se nesmí dotýkat, proto nelze využít v malé omisměrce příliš dlouhou tajenku.

Dále zkontrolujte jakou máte nastavenou požadovanou délku slov pro generování. V zadaném intervalu by mělo být vždy dostatečné množství kandidátů. Optimální nastavení tohoto intervalu je 5 - 10 písmen.

Lze v programu vytvořit tématicky laděnou osmisměrku?

Ano, generátor umožňuje zadat seznam prioritních slov, která jsou do osmisměrky doplňována přednostně. Můžete tedy vytvořit osmisměrku, která bude obsahovat většinu slov z vámi zvoleného oboru.

Mám vlastní slovník s méně než 2000 slovy a osmisměrku se nedaří vygenerovat. Co s tím?

Pro použitý algoritmus je takový slovník příliš málo obsáhlý. Pokud jste však ochotni polevit z některých pravidel pro správné osmisměrky, můžete přesto generování úspěsně dokončit, pokud vypnete režim striktního generování.

Jak do osmisměrky zadat nějaké zvýrazněné slovo?

Před spuštěním generování zvýrazněte požadovaná políčka nástrojem Zvýrazněné políčko a vepiště do nich požadované slovo. Až poté spusťte generování.

Ostatní dotazy

Jak v programu zadat písmeno CH?

Písmeno CH je zastupováno znakem zavináč. Pokud tedy na klávesnici napíšete zavináč (obvykle pravý Alt+V nebo pravý Alt+2 nebo levý Alt+64), doplní se písmeno CH. Písmeno CH (ale i další spřežky - např. slovenské DZ či DŽ) lze zadat v dialogu Upravit obsah políčka (Ctrl+E).

Aktuální verze

1.2.11 (revision: 397)
Datum vydání: 26.4.2023

Stáhnout
Velikost: 9.81 MB
Windows XP, Vista, 7, 8, 10

verze pro jiný OS...

Zakoupit

Komerční verze od 2 200 Kč

Osobní verze od 350 Kč

Podrobný ceník...

Ihned k dodání!

Koupit CwdStudio

Aktuality

 • 31.3.2023

  Vydána verze 1.2.10 řešící nefunkční řešení online klasických křížovek na dotekových zařízeních a opravující chybu při importu uživatelského slovníku.

 • 8.11.2022

  Vydána verze opravující možnost rozlišení použití CH, DZ, DŽ v tajence osmisměrky

 • 11.11.2019

  Originální dárek k Vánocům? Křížovka s vlastní tajenkou! Udělejte radost Vašim blízkým zakupte si licenci programu na Generování křížovek či osmisměrek CwdStudio nebo si objednejte hotovou křížovku např. z Křížovky na přání