Nápověda: Asistent návrhu křížovek

Přepínač asistenta návrhu

Přepínač asistenta návrhu

Asistent návrhu je nástroj, který zjednodušuje a urychluje návrh tvaru křížovky a upozorňuje na některé vzniklé nedostatky. Asistent návrhu funguje pro švédské křížovky i klasické křížovky. Tento článek popisuje asistenta návrhu pro švédské křížovky. Pro klasické křížovky je funkčnost obdobná, jen některé funkce nejsou podporovány.

Asistent pokud je aktivován (vypnout ho lze kliknutím na jeho ikonu), má podobu smajlíku. Pokud se jedná o usměvavý obličej, je všechno v naprostém pořádku. V případě neutrálního obličeje pravděpodobně bude možné křížovku vygenerovat, ale z hlediska směrnic pro tvorbu křížovek a dalších vestavěných pravidel by bylo možné vytvořit lepší návrh. Zamračený obličej pak znamená špatný návrh, který velmi pravděpodobně nebude možné vygenerovat. Asistent návrhu bere v potaz i procentuální délku tajenky a průměrnou délku slova a jejich doporučené hodnoty. Pokud uvedené hodnoty svítí zeleně nacházejí se v intervalu poblíž doporučených hodnot.

Většinu upozornění zobrazuje asistent návrhu pomocí grafických zvýraznění některých políček.

Pozice pro jedenopísmenný výraz

Pozice pro jedenopísmenný výraz

Pozice pro jednopísmenný výraz (např. legendový výraz První písmeno abecedy a vložený výraz A) by se v křížovce vyskytovat neměly. Asistent návrhu na takové políčko upozorní červeným křížkem.

Pozice bez legendového výrazu

Pozice bez legendového výrazu

Červeným klikatým pruhem jsou zvýrazněny pozice pro slova, u kterých chybí políčko pro legendový výraz. Toto je hrubou chybou, protože takovou křížovku pak není možné vyřešit. Na začátku každé pozice pro slovo musí být umístěno políčko pro legendový výraz.

Osamocené políčko pro legendový výraz

Osamocené políčko pro legendový výraz

Z estetických důvodů by křížovka neměla obsahovat žádná osamocená políčka pro legendový výraz. Tato políčka by se měla vždy hranou nebo rohem dotýkat jiného políčka s legendou, symbolem či pomůckou nebo okrajem křížovky.

Zcela izolovaná oblast křížovky

Zcela izolovaná oblast křížovky

Červeně jsou podbarvena políčka křížovky, pokud se v ní nachází dvě nebo více zcela oddělených částí, které nejsou žádným způsobem propojeny. V takovém případě se jedná od dvě zcela samostatné křížovky a směrnice pro tvorbu křížovek nepřipouštějí.

Částečně izolovaná oblast křížovky

Částečně izolovaná oblast křížovky

Částečně vzniká většinou v rozích. Jedná se o oblast křížovky do které je přístup pouze přes jediné políčko. Kvalitně navržená křížovka by takové oblasti obsahovat neměla a rohy by měly být otevřené (tj. do rohu je možné se dostat přes více než jeden výraz).

Příliš velká souvislá oblast

Příliš velká souvislá oblast

Zeleně je podbarvena taková oblast, která je tvořena příliš velkou souvislou plochou. Takové oblasti je pak velmi komplikované vygenerovat a generování pak může buď rychle skončit neúspěchem nebo trvat velmi dlouho.

Přetečení textu

Přetečení textu

Pokud je do políčka pro legendový výraz nebo pomůcku zadán příliš dlouhý text, který se do políčka nevejde, nebo pokud je vypnuto dělení slov a text obsahuje příliš dlouhé slovo, které není zalomeno a na jeden řádek se nevejde, zobrazí asistent návrhu symbol T jako upozornění, že je vyžadován zásah uživatele.

Zpět na témata nápovědy

Wersja aktualna

1.2.11 (revision: 397)
Data wydania: 26.4.2023

Pobierz
Wielkość: 9.81 MB
Windows XP, Vista, 7, 8, 10

wersja dla innego OS...