Nápověda: Parametry generování osmisměrek

Přesto (a snad právě proto) že generování osmisměrek je programem CwdStudio plně automatizováno je třeba správně porozumět několika parametrům, které je možné před spuštěním generování nastavit.

Zadávání tajenky

Tajenka osmisměrky

Tajenku osmisměrky lze zadat s mezerami i bez nich. Mezery jsou pro generování ignorovány.

Pokud chceme zadat do tajenky spřežku jako je české CH či slovenské DZ a DŽ, není nic lehčího než zadat do tajenky slovo přesně tak jak jsme zvyklí (např. CHALUPA = 6 písmen). Mezeru je však nutné zadat v případě, že by naše tajenka obsahovala dvě po sobě jdoucí slova, kde jedno končí hláskou C a další začíná hláskou H (např. KOPEC HLÍNY). V uvedeném případě by tajenka měla tajenka 10 písmen, pokud bychom ale zadali tajenku KOPECHLÍNY, program by tuto tajenku chápal jako 9 písmennou.

Parametry slov

Parametry slov

Lze nastavit několik parametrů týkajících se doplňovaných slov a parametrů osmisměrky.

První volbou je přepínač Pouze slova vhodná do osmisměrek. Pokud slovník má ke každému výrazu nastaven příznak vhodnosti do osmisměrek a tato volba je aktivní, použijí se při generování pouze ty výrazy, které jsou označeny jako vhodné pro osmisměrky. Pokud používáte vlastní uživatelský slovník, který jste naimportovali z jiného souborového formátu a máte tuto volbu aktivovanou, je pravděpodobné, že osmisměrku nepůjde vygenerovat protože výchozí hodnota po importu je všechna slova jsou nevhodná do osmisměrek. V takovém to případě tuto volbu deaktivujte. Od verze 1.0.4 je tento přepínač automaticky deaktivován v případě, že použitý slovník obsahuje méně než 500 slov, která jsou označena jako vhodná pro osmisměrky.

Režimy generování

Podporované režimy generování

Rozbalovací menu Režim umožňuje nastavit typ vzniklé osmisměrky. V režimuStriktní osmisměrka musí vygenerovaná vícesměrka splňovat následující pravidla:

 • Žádná dvě písmena tajenky spolu nesmí sousedit
 • V osmisměrce musí být zastoupeno všech 8 směrů, pokud možno co nejvíce rovnoměrným rozložením
 • V osmisměrce nesmí být slovo, které nemá žádné křížení s jiným slovem
 • Slov s jediným přídavným křížení musí být minimum, nejlépe žádné

Režim Nestriktní osmisměrka umožňuje z některých z výše uvedených pravidel slevit. Může se tedy v objevit slovo bez křížení čí slov s jedním křížením může být více. Tato volba je k dispozici pro případ generování osmisměrky slovníkem, který disponuje relativně malým množstvím slov a vygenerování osmisměrky ve striktním režimu dopadá neúspěšně. V případě použití slovníku s méně něž 3000 slovy doporučujeme použít tuto volbu.

Režim Dětská čtyřsměrka je určen k vytvoření vícesměrky pro děti. Ve vytvořené vícesměrce nejsou respektovány požadavky na minimální křížení slov a jsou využity pouze čtyři směry (dva vodorovné a dva svislé). Žádný ze čtyř diagonálních směrů není v této vícesměrce použit.

Přepínač Zakázat použití jednotného i množného čísla aktivuje funkci, která se na základě shody slova s vyjímkou sufixu snaží eliminovat výskyt jednotného a množného čísla stejného slova v jedné osmisměrce. Rozpoznání jednotného a množného čísla je ale prováděno pouze na základě podobnosti slov, proto do stejné třídy mohou při aktivaci této volby zapadnout např. slova LAMPA, LAMPY a LAMPAS (první dvě slova jsou rozpoznána správně, zatímco slovo třetí již ne). Tato volba tedy negarantuje stoprocentně správné rozpoznání množných a jednotných čísel stejného slova, částečně však přispívá ke kýženému efektu.

Nastavení Délka slov je důležitým nastavením generátoru. Pokud nastavíte požadovanou délku slova na hodnotu 5 až 16 je velmi malá šance, že bude osmisměrka dogenerována pokud váš slovník obsahuje např jen 3 slova délky 16. Doporučená hodnota je 5-9. Od verze 1.0.4 není umožněno nastavit takovou třídu délky slov, která má méně než 50 zástupců.

Prioritní slova

Program CwdStudio umožnuje generovat tématicky laděné osmisměrky. Pokud vyberete záložku Výpis, lze zadat seznam priorizovaných slov ručně. Zadávat můžete buď každé slovo na samostatný řádek nebo slova oddělená čárkou. Na záložce Slovník pak lze vybrat celý slovník, který bude použit jako zdroj priorizovaných slov. Zadání priorizovaných slov negarantuje jejich použití, ale pouze zvýšuje pravděpodobnost jejich použití před ostatními slovy. V praxi to znamená použití přibližně 50 - 80% zadaných slov.

Zpět na témata nápovědy

Aktuální verze

1.2.11 (revision: 397)
Datum vydání: 26.4.2023

Stáhnout
Velikost: 9.81 MB
Windows XP, Vista, 7, 8, 10

verze pro jiný OS...

Zakoupit

Komerční verze od 2 200 Kč

Osobní verze od 350 Kč

Podrobný ceník...

Ihned k dodání!

Koupit CwdStudio

Aktuality

 • 31.3.2023

  Vydána verze 1.2.10 řešící nefunkční řešení online klasických křížovek na dotekových zařízeních a opravující chybu při importu uživatelského slovníku.

 • 8.11.2022

  Vydána verze opravující možnost rozlišení použití CH, DZ, DŽ v tajence osmisměrky

 • 11.11.2019

  Originální dárek k Vánocům? Křížovka s vlastní tajenkou! Udělejte radost Vašim blízkým zakupte si licenci programu na Generování křížovek či osmisměrek CwdStudio nebo si objednejte hotovou křížovku např. z Křížovky na přání